Imoto no omeyake

Kyo mo Sennosan to Sayurisan to Takasan to Machan ishoni gohan wo tabemashita. Shabu Shabu sugoi oishii katta. Dessert wa melon!

Atode chotto game center itta. Machan ishoni monkeke totta. Thai de mottekaeru. Imoto omeyake desu!!

20120731-224608.jpg

20120731-224628.jpg

Advertisements

Hokkaido

Kino Hokkaido tuita. Ii tenki 🙂
Yorugohan gojisoninarimashita! Hokkaido tabemono wa oishii desune!
Arigatou Sennosan to Sayurisan to Takasan!

Conshu ganbarimasu!

20120731-072613.jpg

20120731-072648.jpg

20120731-072641.jpg

Fishing Matsu & dining for Ayu

Kyo Toyota-shi de Shimozato sensei to Kazuchan to Machan ishoni sakana surimashit. Hajimete nihon de sakana suri🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟. Ippai Matsu surimashita demo sutto Ayu tomotta. Honto wa Matsu. Watashi wa aho dane. Hahaha😁

Atode Ayu ryoriyasan itta, jubbun de ayu totte, ryoriyasan sakutte. Ippai ayu tabemashita. Issumo arigatougozaimasu. Sugoi tanoshikatta❕❕🎏🎏

20120729-185204.jpg

20120729-185226.jpg

20120729-185248.jpg

20120729-185304.jpg

Back to Inuyama

Kyo no asa Olympics opening ceremony mita. Atode academy de renshu shimashita.

Kino ippai oishii yakiniku tabemashita. Machan no tomodachi, Techan gochisosamadeshita. Issumo arigatougozaimasu 😄

20120728-191728.jpg

20120728-191743.jpg

Third day at ETGA

Kyo mo academy ni imasu. Asa training shimashita. Chotto brain training test o shimashita. Mama focus ga ii demo relaxation wa yokunai.

Gogo kara ippai lies to shots benkyushimashita. Ima downhill side lies ga yokunatta. Asa ippai short game to putting renshushitai.

20120727-192426.jpg

20120727-192433.jpg