Haircut day

20121031-211233.jpg

Advertisements

A little baby step everyday

Kyo 35,34,69 mawatta! Kyo ii round dekimashita ga yokatta. Konshu mainichi under par round dekimasendeshita demo kyo suyoi finish dekimashita ga mai yori sukoshi jibun ni jishin ga motteru yoni natta. Nokori no shiai jibun no joshin motte yarimasu. Ima Kara mainichi under par round mawaritai tomoimasu.

Kyo no shot ga sugoi ii deshita demo sukoshi migigai birdie putt ga hirinagatta. Raishu no off week mo chotto 8 feet inai renshu shimasu. Atode loft shot renshu shimasu. Tabun academy mo ikimasu.

Ashita yasumi nichi sakana tsuri shitai 🎣🐠🐟🐬🐙🐚 nanka tsurerukanaaaaa❓