Better day tomorrow

Kyo 37-36,73 deshita. Ashita hayai start 7:48 10th tee. Kyo ippai ii shot ippai ii progress demo chotto kantan miss arimashita. Ashita mo chotto birdie torimasu. Par 3 under par shitai. Ashita ganbarimasu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s