Thai ni tsukimashita

3 nichi Mai ni Thai tsukimashita. Tenki wa atsudesu demo ima wa fuyui. Kyo wa 35 do arimasu.

Ima no toko amari Internet nai. Kyo wa lucky. Tonari no haya wiseless sakaimasu. Ima watashi wa Internet dorobou desu.

Haya no tarace ni torino tamago arimasuyo!!

20121224-075723.jpg

Getting ready to go back home

Konshu academy ni ikimashita. Ippai lesson moratta. Atode Ezuresan no kanchasai demashita. Hirosesan to Kumisan to Machan ishoni round shita, tanoshikatta desu. Arigatougozaimasu.

Kino to kyo tsuto ryoshusho scan shimashita. Rai gatsu ippai training to renshu shitai. 22 nichi ni Thai kaerimasu , 26-28 nichi mini thai no tournament arimasu. Machan wa caddy suru. Ganbarimasu.

20121220-165705.jpg

20121220-165722.jpg