Raishu no tournament

Raishu Thai no tournament ga arimasu. Khao Yai machi Bangkok kara 3 jikan kakkaru demo tenki ga ii. Kino to kyo renran shimashita. Green wa chotto yomenikui. Mainichi 3 putt shinai wa ippai stroke safe dakiru tomoimasu. Ashita 8:15 training arimasu. Tabun super kinnikusu.

Raishu ganbarimasu 🙂