Had a good off week & ready for playing tournaments

Konshu karada ippai yasumimashita. Nikai massage moratta. Ima kata akattenai ii backswing dekima. Hirone arigatougozaimasu. Tsuri to training mo shita. Jubun yasumimashita. Ima kara Chiba ikimasu. Konshu ganbarimasu.

Advertisements

Off week

Kino no asa chotto training yatta atode round ikimashita.Fumikurasan to Nakamurasan to Makochan ishoni play shita. Tanoshikatta.

Yoru oishii pasta to pizza tabemashita. Arigatougozaimasu.

20130424-123418.jpg

74 for the day

Kyo birdie start deshita dakedo negative thinking yarisukashita. Katai green kangaisuki. Front nine Shot wa amariyokunakkatta demo back nine motto positive thinking play dekita ga yokatta. Ashita 8:57 start. Ii kangai ichi shot ichi shot shimasu. Ganbarimasu.

Kumamoto

Getsuyobi ippai Master ni mita. Sugoikatta. Super match deshita. Ippai benkyo dekimashita.

Kyo Kumamoto ikimashita. Mata green katai desu. Konshu mo tanoshimi.
Round owatta tokini putting renshu shita. Kyo putting wakatta. Sugoi ii kanji. Mo ichi do 18ban hole eagle reward ga arimasu. ¥1,000,000 each!!! 😆😋 watashi sugoi ganbarimasu. Motto tsuri no mono kaitai. SUPER GANBARIMASU!

Sad week

Konshu zannen yosen torenakkatta. Too many double bogey 😦 demo round owatta tokini Academy itte Ezuresan chotto swing to ujikatta. Konshu chotto yasumi refresh. Raishu ganbarimasu 🙂