Unbelievably cheap

Kyo no asa 6chi ni okita. Chotto hashitemashita. Atode market ita asagohan katta. Futari bun wa 146 baht. Totemo yasui. Hitoribun wa 250yen. SHOCK!!
4 buta yakitori, kudamono( suika to jack apple), 2 bento to 2 liter bottled water.

Nihon kaeritaikunai nachau. Demo mada katsu shitai.

Advertisements