CAT Ladies week

Konshu wa CAT Ladies no shu desu.
Konshu no goal wa mainichi no renshu to training finish suru.

Kino to kyo Hirone ni karada massage yattemoratta desu. Arigatougozaimasu.

Ima karada daibu yawaragai. Konshu ganbaro!!

Advertisements