Inspired by Master

Kino no raundo wa yokunai. Ippai missed iron shot. Kino kairi ippai caddysan to chabemashita. Nanni ka renshusuru, ima wa wakarimashita. Conshu ippai uphill, downhill, sidehill renshu shimasu
Tokkuni kudari shot to takai ball renshu shitai.

Kyo no asa haiyaku okimashita, Master mimashita. Ippai benkyodekimashita. Bubba Watson’s second shot on the second play-off hole was very inspiring. This Master was so excited to watch. I can feel and I can get a lot of great images embedded in my head.

Conshu ganbarimasu yo!!!

20120409-095654.jpg

Sightseeing in Okinawa–Kankou