Lofty goal before I die

Saikin golf ga sugoi control dekiru tomoimasu.

ikai 50dai no score ga play shitai. It’s possible!

kotoshi no atarashi goal desu! 50dai no score!!

Ashita 9:12 start. Ganbarimasu 🙂

Advertisements

Wrestler or golfer

Senshu kata taping hajimashita.
Te itai deshita. Ima mo itai demo daibu yokunatta.

Hirone getsuyobi kara kyo made Sapporo de kite asa ban asa ban massage moratta. Karada daibu ii. Kite arigatougozaimasu.

Kyo no asa taping mo moratta. Kumori tomotta sunblock shitemasen deshita. YAKEMASHITA. Demo ashita taping ga wakarinekui ii desune 🙂

Konshu course condition wa omoshiroi. Ippai kaze futteru to shita ga yawarakai.
One shot one shot chanto kimete play shimasu. Ganbarimasu.

20130905-183037.jpg

Pro-am

Kyo Pro-am arimashita. Partner wa Hiromi Kobayashi kaijou. Ippai putting to short game benkyo dekimashita. Kyo watashi ga am mitai. Benkyo benkyo to benkyo. Hontoni arigatougozaimashita.

Pro-am 4 some team 2nd place. Ato 2some scramble yushoudekita 🙂 kaijou no okakedesu. Kyo ippai ii shot dekimashita. Confidence is back. Konshu ganbarimasu.