My winning motives

20120830-101238.jpg

20120830-101247.jpg

20120830-101255.jpg

Advertisements

Seaweed

Kyo chotto chipping lesson mite moratta. Ii benkyo dekimashita. Konshu ganbarimasu.

Matta ippai oishii chocolate pan to Royce moratta. Sennosan to Sayurisan arigatougozaimasu.

20120823-160023.jpg

20120823-213118.jpg

Ashita 8:36 1st Tee

Kyo ippai putting renshu shimashita. Metronome ni sukaimashita. Stroke ga yokunatta.
Atode mai shot routine to image training shimashita. Ii renshu dekimashita.

Ashita no tee time wa 8:36 out start. Conshu ganbarimasu. 😊