72

Kyo no tenki wa atsuikatta!! Saigo no round ni atam itakunatta 😦 ball mo makaru demo par save dekimashita ga yokatta. Kyo 5 birdie, 1 double bogey and 3 bogey. Double bogey ga motainai 😦 Ashita no goal wa under par round shitai. GANBARIMARU!!

Advertisements

China food part II

Kino P’Tani to Suzukisan ouen kimashita. Atode ishoni gohan tabemashita. Chinese food oihiikatta. P’Tani to Suzukisan okake!!

Kyo no condition wa masukashikatta. Kaze ga yomimasendeshita. 3 birdie 7 bogey. Sannen! Ashita motto course management joutatsu shimasu. Ganbarimasu😁

20120928-150631.jpg

20120928-150710.jpg

Monday in Yokohama

Kino one round ni shimashita. Kotoshino course setting ga fair desu. Rough ga amari fugakunai demo green wa shisai.

Kino round owatta suku hotel ni kaita. Karada super sukareta. Hotel no ura wa China Town. Asoko de gohan tabemashita. Motto Thai ni kairitai😔

Kino 9:30 ni nemashita. Kyo 8:30 ni ikimashita. 11 jikan nemashita super genki!! Ima kara renshu ni ikimasu.

20120925-112516.jpg

70

Kyo 34-36,70 deshita. Sannen back nine ni under par dekinakkatta 😓
Demo kino to kyo under dekita ga yokatta. Ashita mo under par round shitai.

Kyo chotto kawaii ishii shashin totta.

20120922-150758.jpg

20120922-150816.jpg

20120922-150806.jpg

71

Kyo 36-35,71 deshita. 2 birdie 1 bogey round. Saigo no hole wa birdie deshita. Strong finish dekita ga yokatta.

Conshu T-box sugoi kawaii. Tabun kodomo tatchi ishii ni ippai e wo kakku. Miyagi kita toki ippai tsunami no kanji ga wakaru. Mina taihen desune. Watashi mainichi chikoto dekiru ga sugoi yokatta.

When I get to Miyagi this week, I realize that I took thing for granted. I didn’t know how lucky to have family and have enjoyable job if compare to Tsunami people. They lost their loved ones, their house and almost just everything. I am so grateful to have my family and job to look forward to. If have a chance, I want to visit the Tsunami area on the weekend. Hopefully, I will play well this week because I want to donate some money for Sendai area.

Ashita 8:20 kai start. Ganbarimasu. สู้ตาาาย!!