Royce chocolate

Kino imototachi ishoni Shimozato Sensei kureta no Royce Christmas house sukurimashita. Mina ippai tanoshi moratta arigatougozaimasu 🙂

20140120-220819.jpg

20140120-220833.jpg

Advertisements