Royce chocolate

Kino imototachi ishoni Shimozato Sensei kureta no Royce Christmas house sukurimashita. Mina ippai tanoshi moratta arigatougozaimasu 🙂

20140120-220819.jpg

20140120-220833.jpg

Advertisements

Chiangrai golf academy and resort

Ima Chiangrai ni training shimasu. Chiangrai golf academy and resort de ippai renshu dekimasu. Arigatougozaimasu.

Ezuresan to Saechan to Machan ishoni renshu shimasu. Ippai short game ni benkyo shitaidesu.

Ashita Santiburi CC ni round shimasu. Ganbarimasu.

20140112-214820.jpg